home wat is logopedie over mijzelf aanmelding tarieven en terugbetaling contact
 
     
 
  Doelgroepen
 
leerstoornissen articulatiestoornissen afwijkende mondstoornissen
 
 
   
     Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis bij het verwerven van de moedertaal.
      Primaire of secundaire taalstoornis?
       Bij een primaire taalstoornis hebben we te maken met kinderen die uitsluitend problemen hebben in de taalontwikkeling.
     Bij een secundaire taalstoornis loopt de taalontwikkeling achter als gevolg van een andere stoornis zoals ASS.
       Vertraagde of afwijkende taalontwikkeling?
       We spreken van een vertraagde taalontwikkeling bij kinderen die laat zijn met het leren praten.
     We spreken van een afwijkende of gestoorde taalontwikkeling bij kinderen die een taal op een andere manier aanleren dan normaal.
       De taalproblemen kunnen voorkomen op verschillende deelaspecten van de taal en de kenmerken van de taalontwikkelingsstoornis
     verschillen dan ook van kind tot kind. Een kind heeft mogelijk een taalstoornis als:
                   • het spreken laat op gang komt of het moeite heeft met spreken.
                 • het weinig woorden kent of gebruikt.
                 • het veel fouten maakt bij het spreken (verkeerde vervoegingen en verbuigingen, verkeerde lidwoorden)
                 • het woordvindingsproblemen heeft.
                 • het moeite heeft met de taal te begrijpen, het vreemde en oppervlakkige taal gebruikt. Het kind gebruikt bijv. uitdrukkingen
                   die het zelf niet begrijpt.
       Naargelang de leeftijd van het kind, de aard van de stoornis (vastgesteld a.d.h.v een taaltest) en eventuele andere problemen
     zal de therapie variëren qua vorm en inhoud.
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
www.logopediepraktijknijlen.be ©    |    Realisatie: Cojo Computers    |    GDPR (Algemene Verordening gegevensbescherming)