home wat is logopedie doelgroepen - leerstoornissen over mijzelf tarieven en terugbetaling contact
 
     
 
  Aanmelding
  Na uw aanmelding dient u in eerste instantie langs te gaan bij een geneesheer-specialist. Deze zal u een voorschrift voor
logopedisch bilan (= onderzoek en verslag) bezorgen waardoor u later een terugbetaling voor het logopedisch bilan zal
ontvangen van uw mutualiteit.
  Vervolgens kan het logopedisch onderzoek plaatsvinden. De duur hiervan varieert naargelang de aard en de ernst van de
stoornis.
 
 
     
 
 
 
 
Aansluitend op het onderzoek wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor een adviesgesprek. Tijdens dit adviesgesprek worden
de resultaten van het onderzoek besproken. Indien geadviseerd wordt therapie op te starten dient u opnieuw langs te gaan bij de geneesheer-specialist die u een voorschrift revalidatie (=therapie) zal bezorgen waardoor u terugbetaling krijgt voor de
therapiebeurten. Bij taalontwikkelingsstoornissen is het tevens nodig het resultaat van een gehoortest en intelligientie-onderzoek
bij de aanvraag te voegen.
Alle documenten zullen door ons worden nagekeken en verstuurd worden naar de mutualiteit.
Enige tijd later ontvangt u het besluit van de adviserend-geneesheer van uw mutualiteit. Indien dit positief is zal u een
RIZIV-terugbetaling krijgen. Indien de adviserend-geneesheer niet akkoord gaat met terugbetaling kunt u meestal toch nog
terugbetaling krijgen via uw aanvullende verzekering. Het aantal terugbetaalde beurten en tarief van terugbetaling is dan
afhankelijk van uw mutualiteit.
 
 
   
 
 
 
 
 
www.logopediepraktijknijlen.be ©    |    Realisatie: Cojo Computers   |    GDPR (Algemene Verordening gegevensbescherming)